1. პირადი (პერსონალური) ჰოროსკოპი (ხასიათი, ფინანსები, ურთიერთობები, სიყვარული, დაოჯახება, ჯანმრთელობა, ხიფათი, ემიგრაცია, კარიერა, პროფესია, ემოციური რეაქციები, აზროვნების პროცესი, საქმიანობა, წარმატებები, წარუმატებლობები და ბევრი სხვა ფაქტორი).
2. პირადი (პერსონალური)
ასტროლოგიური პროგნოზი (ყველა ძირითადი მოვლენის პროგნოზირება: 1–დან 3 წლამდე პერიოდი. თქვენთვის სასურველი მოქმედებებისთვის სასურველი პერიოდის გამოთვლა როგორც „კლასიკური“, ისე ინდური ასტროლოგიის მიხედვით).
3. სინასტრიული ჰოროსკოპი (სასიყვარულო ან საქმიანი ურთიერთშეთავსება, პარტნიორის ჰოროსკოპის ანალიზი და ურთიერთობის პერსპექტივის დადგენა – როგორ შეესაბამება ერთმანეთს ორი ადამიანი - როგორც „კლასიკური“, ისე ინდური ასტროლოგიის მიხედვით).
4.
ბავშვის ჰოროსკოპი (ფსიქოტიპის ანალიზი, შიშების, კომპლექსების, აგრესიის მიზეზის დადგენა, ჯანმრთელობის პრობლემები, შესაფერისი და სასიკეთო პროფესის არჩევა).
5.
კარმული ჰოროსკოპი (კარმის ასტროლოგიური დიაგნოსტიკა, კარმული პრობლემების ანალიზი, კარმული მისიის დადგენა).
6. ბიზნეს და ფინანსური ჰოროსკოპი
(ბიზნესთან და ფინანსებთან დაკავშირებული პერსპექტივების და პრობლემების ანალიზი და პროგნოზი).
7.
რელოკაციური და ასტროკარტოგრაფიული ჰოროსკოპი (ემიგრაცია–მიგრაციასთან დაკავშირებული ტენდენციებისა და გარემოებების ანალიზი–პროგნოზი. ემიგრაციისთვის სასიკეთო ქვეყნისა და ქალაქის შერჩევა).
8.
ელექციური ჰოროსკოპი (ნებისმიერი საქმის დაწყებისთვის და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებისთვის ოპტიმალური დროის შერჩევა: ქორწინება, ორგანიზაციის რეგისტრაცია, ხელშეკრულების გაფორმება და ა. შ.).
======================================================================================================
პირადი ჰოროსკოპი 24 საათში: Skype-ის დახმარებით პირადი ჰოროსკოპის გაშიფვრა-ანალიზი, მოსალოდნელი ტენდენციების პროგნოზირება ევროპული და ინდური მეთოდებით.
======================================================================================================
ანაზღაურება გადარიცხვით:
1.
საბანკო ანგარიშზე;
2. სწრაფი გზავნილით (Western Union, Anelik, Money Gram, Unistream, Contact, Rico Gram).
======================================================================================================
ტელეფონი:

5 (99) 940-680 (მაგთი)
5 (93) 740-380 (ჯეოსელი)
Email: geoastrolog@gmail.com

Facebook: Ramaz Gigauri
ასტროლოგი რამაზ გიგაური


Feb 26, 2009

სამყაროს წარმოშობა

© geoastrolog (რამაზ გიგაური)

სამყაროს წარმოშობის ახალი ჰიპოთეზა

ამერიკის აეროკოსმონავტიკის ინსტიტუტში მოღვაწე ასტრონომთა ჯგუფმა სამყაროს შექმნის ახალი ვერსია წამოაყენა. ეს ვერსია რამდენადმე განსხვავდება მეცნიერულ წრეებში მიღებულ ვერსიისგან, რომელსაც პირობითად "დიდი აფეთქება" ეწოდება.
ზემოთ აღნიშნული ჰიპოთეზის არსი მდგომარეობს მასში, რომ "დიდი აფეთქებას" წინ უსწრებდა "დიდი ამოფრქვევა", თუმცა ის ხდებოდა პარალელურ სამყაროში, რომელიც უხილავია და ამასთან ენერგეტიკულად დაკავშირებული ჩვენს "რეალურ" სამყაროსთან.
მეცნიერთა აზრით, ჩვენი სამყარო "არაფრიდან" არ შექმნილა - ის ამ მდგომარეობაში `რაღაც სხვა~ მდგომარეობიდან გადმოვიდა. "დიდ აფეთქებამდე" სამყარო შედგებოდა ორი პარალელური სამყაროსგან, რომელიც თავის მხრივ 4 განზომილებიან ე. წ. `შუალედურ~ სივრცედ იყოფოდა, ხოლო ეს უკანასკნელნი კი ურთიერთმოქმედებების შედეგად წარმოშობდნენ 5 განზომილებიან სივრცეს. ჩვენი სამყარო სწორედ ერთ-ერთია ამ ხუთგანზომილებიან სივრცეში, დანარჩენები კი "უხილავი" სამყაროებია.
აღსანიშნავია, რომ ამ ჰიპოთეზას უკვე მოიპოვა მხადაჭერა როგორც ასტრონომთა, ისე ფიზიკოსთა და ასტროფიზიკოსთა წრეში.

No comments:

Post a Comment