1. პირადი (პერსონალური) ჰოროსკოპი (ხასიათი, ფინანსები, ურთიერთობები, სიყვარული, დაოჯახება, ჯანმრთელობა, ხიფათი, ემიგრაცია, კარიერა, პროფესია, ემოციური რეაქციები, აზროვნების პროცესი, საქმიანობა, წარმატებები, წარუმატებლობები და ბევრი სხვა ფაქტორი).
2. პირადი (პერსონალური)
ასტროლოგიური პროგნოზი (ყველა ძირითადი მოვლენის პროგნოზირება: 1–დან 3 წლამდე პერიოდი. თქვენთვის სასურველი მოქმედებებისთვის სასურველი პერიოდის გამოთვლა როგორც „კლასიკური“, ისე ინდური ასტროლოგიის მიხედვით).
3. სინასტრიული ჰოროსკოპი (სასიყვარულო ან საქმიანი ურთიერთშეთავსება, პარტნიორის ჰოროსკოპის ანალიზი და ურთიერთობის პერსპექტივის დადგენა – როგორ შეესაბამება ერთმანეთს ორი ადამიანი - როგორც „კლასიკური“, ისე ინდური ასტროლოგიის მიხედვით).
4.
ბავშვის ჰოროსკოპი (ფსიქოტიპის ანალიზი, შიშების, კომპლექსების, აგრესიის მიზეზის დადგენა, ჯანმრთელობის პრობლემები, შესაფერისი და სასიკეთო პროფესის არჩევა).
5.
კარმული ჰოროსკოპი (კარმის ასტროლოგიური დიაგნოსტიკა, კარმული პრობლემების ანალიზი, კარმული მისიის დადგენა).
6. ბიზნეს და ფინანსური ჰოროსკოპი
(ბიზნესთან და ფინანსებთან დაკავშირებული პერსპექტივების და პრობლემების ანალიზი და პროგნოზი).
7.
რელოკაციური და ასტროკარტოგრაფიული ჰოროსკოპი (ემიგრაცია–მიგრაციასთან დაკავშირებული ტენდენციებისა და გარემოებების ანალიზი–პროგნოზი. ემიგრაციისთვის სასიკეთო ქვეყნისა და ქალაქის შერჩევა).
8.
ელექციური ჰოროსკოპი (ნებისმიერი საქმის დაწყებისთვის და მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებებისთვის ოპტიმალური დროის შერჩევა: ქორწინება, ორგანიზაციის რეგისტრაცია, ხელშეკრულების გაფორმება და ა. შ.).
======================================================================================================
პირადი ჰოროსკოპი 24 საათში: Skype-ის დახმარებით პირადი ჰოროსკოპის გაშიფვრა-ანალიზი, მოსალოდნელი ტენდენციების პროგნოზირება ევროპული და ინდური მეთოდებით.
======================================================================================================
ანაზღაურება გადარიცხვით:
1.
საბანკო ანგარიშზე;
2. სწრაფი გზავნილით (Western Union, Anelik, Money Gram, Unistream, Contact, Rico Gram).
======================================================================================================
ტელეფონი:

5 (99) 940-680 (მაგთი)
5 (93) 740-380 (ჯეოსელი)
Email: geoastrolog@gmail.com

Facebook: Ramaz Gigauri
ასტროლოგი რამაზ გიგაური


Jun 2, 2009

ნატალური ჰოროსკოპის სახლების ინტერპრეტაცია

© geoastrolog (რამაზ გიგაური)

I სახლი
(საწყისი, პიროვნება, ცხოვრება)

1) ადამიანის გარეგნობა და პირველად მასზე მოხდენილი შთაბეჭდილება.
2) საკუთარ თავზე წარმოდგენა, თვითშეგნება და სუბიექტური აზროვნების წერტილი (სუბიექტურობის განსაზღვრა).
3) ფიზიკური სხეული, ვიტალურობა (ჯანმრთელობის პოტენციალი).
4) თანდაყოლილი შესაძლებლობები და ტალანტი, სხვებისგან განსხვავებულობა.
5) პირადი აქტიურობა (ფიზიკური ან სხვა) სხეულის "მოტორიკა".
6) ტემპერამენტი, პიროვნების ქცევის დომინანტა.
7) გარე სამყაროზე პირველი რეაქცია.
8) ცხოვრებისეული პერსპექტივები, ინტერესები, მიზნები.

• სახლის I მესამედი: პიროვნება. ინდივიდუალური "მე". სხეულის აგებულება. გარეგნობა. ხასიათი. ფიზიკური ცხოვრება. ტემპერამენტი. ბედის სათავე. ორგანიზმის კონსტიტუცია. ცხოვრებისეული ძალა. მემკვიდრეობითი მიდრეკილებები. სიცოცხლის ხანგრძლივობა. ცხოვრების პირველი მესამედი.
• სახლის II მესამედი: სხვა პირებთან კავშირი. პროფესიული საქმიანობა. სიყვარული. ქმარი და მისი ხასიათი. ბებია. კომპანიონების ცოლები. ქვეშემრდომების გარდაცვალება. შვილების, მეგობრების, და-ძმების შორეული გზები. ტალანტი. შესაძლებლობების გამოვლენა. ცხოვრების მეორე მესამედი.
• სახლის III მესამედი: ზოგადად სამეურნეო დამოკიდებულება და მათი გამოყენება. ცხოვრებისეული პრაქტიკულობა. ინტელექტი. მტრების ცოლები. შეძენილი უნარ-ჩვევები. მოთხოვნილებების ცვლა. ცხოვრების მესამე მესამედი (უკანასკნელი მესამედი).

II სახლი
(ქონება)

1) ფულის შოვნის და ხარჯვის ცოდნა (უნარი).
2) მატერიალური ინტერესები და პერსპექტივები.
3) შემოსავლის მასშტაბი და მათი წყაროები.
4) საქმიანი აქტიურობა, დამაკმაყოფილებელი შემოსავალი და სიმდიდრე.
5) მოძრავი ქონება.
6) პრაქტიკული ცოდნა და უნარი, რომელიც საკუთარი ძალისხმევით მიიღწევა.
7) პირადი ფასეულობები (მატერიალური და სულიერი) და დამოკიდებულება მათ მიმართ.

• სახლის I მესამედი: მემკვიდრეობითი მიღებული ქონება. შემოსავლის ძირითადი წყარო. საკუთარი ქონების შეძენის პერსპექტივა. სოციალური დამოკიდებლობა ან დამოუკიდებლობა. ენერგიისა და სასიცოცხლო ძალების მოგროვების პროცესები, კვებისა და პირადი ჰიგიენის საკითხები. დამოკიდებულება პირადი ფასეულობების მიმართ ცხოვრების პირველ მესამედში. მტრის ძმები. მეგობრის მამები. მეუღლის გარდაცვალება. შვილების წარმატება (განსაკუთრებით პირველის).
• სახლის II მესამედი: ფული და მისი შოვნის საშუალებანი. მოძრავი ქონება. შემოსავლები სამსახურებრივ ცვლასთან დაკავშირებით. შემოსავლები და ფასეულობები ცხოვრების მეორე მესამედში. შემოსავლები მეგობრებისა და ნაცნობების დახმარებით. შვილების პროფესიები. კომპანიონის გარდაცვალება.
• სახლის III მესამედი: საქმიანი და ფინანსური პარტნიორები, კონტაქტები, ვალები, ვალდებულებები. შემოსავალი იდეოლოგიურ-სულიერი მოღვაწეობის საშუალებით. შემოსავალი მოგზაურობისგან. შემოსავლები და ფასეულობები ცხოვრების ბოლო მესამედში. აშკარა მტრის სიკვდილი.

III სახლი
(ძმები)

1) ადამიანის უახლოესი გარემოცვა (და-ძმა, ახლო ნათესაობა, ნაცნობობა, მეზობლები) და მათთან კავშირი.
2) ინფორმაციის (აზრების, იდეების) გაცვლა.
3) ინტელექტუალური შესაძლებლობები, ცნობისმოყვარეობა, სხარტი გონება.
4) ახლო მანძილზე მგზავრობა-გადაადგილება, მომდევნო კონკრეტული მიზნები.
5) ინფორმაციის ყველა საშუალება და სარგებლობა ამით (სერიოზული თეორიული კვლევის გარდა).
6) მეხსიერება, მეტყველება (თხრობითი, წერითი), ნერვული სისტემის მდგომარეობა, ინტელექტუალური აღქმის უნარი.
7) მიბაძვის უნარი, მიმიკა, ჟესტები (როგორც ურთიერთობის ფორმა).
8) დაწყებითი განათლება (სწავლა, როგორც ინფორმაციის მიღება ყოველდღიური პრაქტიკული გამოყენებისთვის).
9) შუამავლობა, მოლაპარაკება, შეთანხმება, ახალი ამბები.

• სახლის I მესამედი: და-ძმა. გარემოცვა. გონებრივი შესაძლებლობები. პირველი და ან ძმა, მოგზაურობა (რომელიც 25 წლამდე ხდება). მამის მტრები. შვილების მეგობრები. მეგობრების შვილები.
• სახლის II მესამედი: პროფესია (მხოლოდ ის, რომელიც მოგზაურობას ეხება). ხელნაწერი, მეტყველება, წერილები, ლიტერატურა. მწერლობასთან და გათვლებთან დაკავშირებული საქმე. გამოსვლები (ორატორული და ა. შ.). მოლაპარაკება. მოგზაურობა (რომელიც 50 წლამდე ხდება). სწავლა. მოსამსახურის საქმიანობა.
• სახლის III მესამედი: გონებრივი შესაძლებლობები, მოგზაურობა (ცხოვრების ბოლო მესამედში). მტრული გავლენა (აზროვნებაზე, სახლზე, მიწის მფლობელობაზე, რეპუტაციაზე). მშობლების ქონება, რეპუტაცია, სიზმრები.

IV სახლი
(მშობლები, ფესვები, საქმის დასასრული)

1) წარმოშობა, ოჯახური ტრადიციები, გენეალოგია, გენეტიკური მიდრეკილებები.
2) ოჯახი, სახლი (სადაც დაიბადა ადამიანი და მისი შექმნილია).
3) მამა; სხვა ვარიანტით მშობელი, რომელიც ამ პიროვნების სქესისაა (ან მთავარია ოჯახში).
4) პრობლემები, რომლებიც სახლს, ოჯახს, მიწას, უძრავ ქონებას უკავშირდება.
5) არაცნობიერი, ადამიანის ბუნებრივი შეგნება.
6) სულიერი სამყარო, ჩვეული გარემო, ემოციონალური უშიშროება, გადარჩენის საყრდენი.
7) სამშობლოსთან დამოკიდებულება (რას თვლის ადამიანი სამშობლოდ, რას გააკეთებს მისთვის, შეუძლია თუ არა მის დატოვება).
8) ადამიანის მონაწილეობა ეროვნულ საკითხებში.
9) ცხოვრების ბოლო პერიოდი და მისი დასასრული.

• სახლის I მესამედი: გენეტიკა და მშობლები, წინაპრებთან, გვართან, მიწასთან დამოკიდებულება, ცხოვრების დასასრული, კავშირი მიღმიერ სამყაროსთან, და-ძმების ქონება, შვილების მტრები, მტრების შვილები, მეუღლის სამსახური, მეგობრების ავადმყოფობა, კავშირი `განდობილებთან~ და `ხელდასხმულებთან~.
• სახლის II მესამედი: სამშობლო, მშობლიური მხარე, საცხოვრებელი ადგილი, საკუთარი კერა, დამოუკიდებლობა პროფესიასა და სახლში, დამოკიდებულება მიწათმოქმედების მიმართ (რაც ეხება მთის საქმეს, რკინიგზას, უძრავ ქონებას, სამშენებლო საქმეს), სამუშაოს მეგობარი, მეგობრის მოსამსახურე.
• სახლის III მესამედი: სულიერი და შემოქმედებითი ცხოვრება (განსაკუთრებით ასაკში), უკანასკნელი სიყვარული და მიჯაჭვულობა, უიღბლო სასიყვარულო კავშირები, გარდატეხის ასაკის დროინდელი სიყვარული, ცხოვრების საიდუმლო მოტივები, შვილებზე გავლენა.

V სახლი
(შვილები, შემოქმედება, შემთხვევითი ბედნიერება)

1) შემოქმედებითი თვითგამოხატვა.
2) გატაცება, ჰობი, თავისუფალი დრო.
3) სიყვარული, რომანტიული თავგადასავლები.
4) ბავშვები, მათთან დამოკიდებულება, აღზრდა, პერსპექტივები და მახსოვრობა ბავშვებთან მიმართებაში.
5) ყველასგან გამორჩევისა და საზოგადოებაში დაფასების სურვილი.
6) შემსრულებლის მოღვაწეობა და პოპულარობა (ხელოვნება, თეატრი, კინო, სპორტი _ სადაც ადამიანი ყურადღების ცენტრშია).
7) შემოქმედების და თამაშის ელემენტი სწავლაში.
8) ფულის ხარჯვა გართობაზე, ძვირადღირებულ და მსხვილ საყიდლებზე.

• სახლის I მესამედი: საყვარლები. შვილები. დახმარება ბავშვებს. სიკვდილი ახალგაზრდობაში. დანაკარგისა და შემოსავლის რისკი. ინიციატივა და მოხერხება. შესაძლებლობების გახსნა. მოქმედების თავისუფლება. მანდილოსნებში _ მშობიარობა და საფრთხე მშობიარობისას. მამის მოძრავი ქონება. მეორე და ან ძმა.
• სახლის II მესამედი: ძღვენი. სპეკულაცია. აზარტული თამაშები. ლატარეა. ურთიერთობა გასართობ დაწესებულებასთან (თეატრი, კინოთეატრი, კაზინო, კაბარე და ა. შ.). გატაცებები. სიყვარული. არაკანონიერი კავშირები. ქვეშემრდომები. მტრები. პროფესია (მხოლოდ მწერლის, ხელოვნების მოღვაწის, მსახიობის).
• სახლის III მესამედი: სულიერ, კულტურულ და სპორტულ მოღვაწეობასთან კავშირი. განსაკუთრებული მიდრეკილებები. გვარის გაგრძელება (შვილები, შვილიშვილები). კონტაქტი ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენლებთან. უარყოფითი გავლენა ჯანმრთელობაზე. დიდება, რომელიც სიკვდილის შემდეგ მოდის.

VI სახლი
(ჯანმრთელობა, მსახურება და ყოველდღიური შრომა)

1) ორგანიზმის სისტემების შეთანხმებული მუშაობა, ასევე სნეულებანი, როგორც ამ მუშაობის დარღვევის შედეგი.
2) ჰიგიენა, დიეტა, ექიმებისა და მკურნალობის მეთოდების მიმართ დამოკიდებულება.
3) ზრუნვა ახლობლებზე, ყოველდღიური შრომა და ვალდებულებები, დაქვემდებარება, დისციპლინა, მომსახურება.
4) დამოკიდებულება სამსახურში, სამუშაო გარემო, პროფესიული უნარ-ჩვევები, მუშაობა ინსტრუმენტებთან და მექანიზმებთან.
5) სწავლა, როგორც შრომა, უნარ-ჩვევების შეძენა.

• სახლის I მესამედი: სნეულება, ინვალიდობა ან შრომისუუნარობა. მკურნალობისა და ავადმყოფთა მოვლის მეთოდიკა. დიეტა და პირადი ჰიგიენა. სამოსი. სიმამრი. მამამთილი. ბიძა. დეიდა. მეუღლის მტრები. მტრების მეუღლეები (ქმრები). მეგობრის სიკვდილი. პირველი შვილის მატერიალური მდგომარეობა.
• სახლის II მესამედი: მსახურების ადგილი, სამუშაოს ცვლა. ურთიერთობები სამუშაოზე და შრომის პირობები. დამოკიდებულება ქვეშემრდომებთან და თანამშრომლებთან. ძალაუფლება ან დაქვემდებარება. შემოსავალი და ან დანაკარგი მომსახურე პერსონალისგან.
• სახლის III მესამედი: თავისუფალი პროფესია. შინაური ცხოველები. უარყოფითი გავლენა ქორწინებაზე. შესაძლო დანაკარგი პარტნიორის გამო.

VII სახლი
(მეუღლე, პარტნიორები და მტრები, ალტერ-ეგო)

1) პირადი ურთიერთობები ადამიანებთან.
2) პარტნიორების ხედვა, პასუხისმგებლობის გრძნობა მათ წინაშე.
3) პირადი თვისებები, რომლებიც განვითარებას საჭიროებენ.
4) პარტნიორები (ქორწინება და საქმიანობა).
5) ქორწინება, განქორწინება, განშორება, ურთიერთობების გაწყვეტა, სასამართლო პროცესები.
6) ვაჭრობა, გარიგება, კონკურენცია, თანაავტორობა.

• სახლის I მესამედი: ქორწინება, კავშირისა და ქორწინების ხასიათი. პირველი ქორწინების პარტნიორის სახე, ქცევის მანერა და მასთან ურთიერთობის საშუალება. მეორე ბავშვი. ბაბუა. მესამე და ან ძმა. დისშვილები. ძმისშვილები. მამისეული სახლი. მეგობრების რელიგიურობა და მათი შორეული მოგზაურობა.
• სახლის II მესამედი: საქმიანი პარტიორები და კომპანიონები. კავშირები და კონტაქტები. საზოგადოებრივი მოღვაწეობა. შეთანხმებები. კავშირები. კამათი. ორჭოფობა. მეორე ქორწინების პარტნიორი. აშკარა მტრები. სპეკულაცია. ქვეშემრდომების ქონება.
• სახლის III მესამედი: მესამე ქორწინების პარტნიორი. საქმიან პარტნიორებთან და საზოგადოებრივ მოღვაწეობასთან დამოკიდებულება ცხოვრების უკანასკნელ მესამედში. შემოსავალი ქურდობისგან, ძარცვისგან, სპეკულაციისგან, ომისგან.

VIII სახლი
B(სიკვდილი, სახეცვლა, განსაცდელი)

1) კრიზისები, ძველი პირობების დასასრული და ახლის დასაწყისი.
2) ცხოვრების არსის ძიება, მუშაობა უმაღლეს ენერგიებთან, როგორც ყოველი ფიზიკური მოვლენის შინაგანი მიზეზი.
3) სიკვდილი, გარდაცვლილის საქმეები.
4) ჩასახვა და დაბადება, სექსი.
5) დანაკარგი და შენაძენი ადამიანებისგან დამოუკიდებელი მიზეზით.
6) სხვა ადამიანების ფასეულობანი.

• სახლის I მესამედი: ქმრის ან პარტნიორის ქონება. ანდერძი. ვაჭრობა და მეგობრების პატიოსნება. მტრების რელიგიურობა და მათი ქონება. მესამე დის ან ძმის ქონება. მეგობრის ბიზნესი ან მოგზაურობა.
• სახლის II მესამედი: სიკვდილი, მისი ადგილი და ნაირსახეობა. ექსტრემალური სიტუაციები. სარისკო ღონისძიებანი. კატასტროფები. პროფესია, რომელიც სიკვდილს უკავშირდება. მემკვიდრეობა. თანამშრომელთა მოკლე მოგზაურობა და მათი მეზობლები. და-ძმის თანამშრომლები.
• სახლის III მესამედი: საიდუმლო საქმები. ოჯახური საიდუმლოებები. შემოსავალი საიდუმლო საქმეებისაგან. სულიერი გადასხვაფერების სფეროები. ოკულტური მეცნიერებების სიბრძნეების მოგროვება. კავშირი მიღმიერ სამყაროსთან. სპირიტიზმი. დემონიზმი. შავი მაგია.

IX სახლი
(სიკეთე, მსოფლმხედველობა, მოგზაურობა)

1) ცოდნა, რომელიც მსოფლმხედველობას აფართოვებს (ფილოსოფია, რელიგია, მეცნიერება, სამართალი და ა. შ.).
2) ზოგადი აბსტრაქტული აზროვნება, მსოფლმხედველობა, ეთიკა და მორალი, სოციალური და სულიერი ორიენტირება.
3) უმაღლესი განათლება.
4) შორეული ნათესავები, ადამიანები განსხვავებული ხედვით.
5) ხანგრძლივი მოგზაურობები და მგზავრობები, განსაკუთრებით კი შემეცნების მიზნით.

• სახლის I მესამედი: დამოკიდებულება ხანგრძლივი მოგზაურობის მიმართ. ყველა საკითხი, რომელიც საზღვარგარეთსა და უცხოელებს ეხება, მათგან შემოსავალი. პირველი დის ან ძმის მეგობრები. მესამე შვილი. მამის ავადმყოფობა. მული. რძალი. მძახლები. ქვისლი. სიძე.
• სახლის II მესამედი: უმაღლესი განათლება. სულიერი ან იდეოლოგიასთან დაკავშირებული პროფესია. გამომცემლის საქმე. სასულიერო პირები. რაიმეს გამომწვლილვით შესწავლა. შემოსავალი რელიგიისა და სასულიერო მოღვაწეობის მეშვეობით. ქვეშემრდომების მამები და მამის ქვეშემრდომები. კონტაქტები უცხოელებთან, სხვა ეროვნების წარმომადგენლებთან.

• სახლის III მესამედი: მსოფლმხედველობა. ფილოსოფიური და რელიგიური ინტერსები. მორალი და ეთიკა. მეცნიერულ-კვლევითი მოღვაწეობა. სულიერი პროფესია. შესაძლოა წინააღმდეგობები სულიერ მოღვაწეობაში და ცხოვრების უკანასკნელ მესამედში.

X სახლი
(ძალაუფლება, ჩანაფიქრის განხორციელება)

1) პრაქტიკული მიზნები, საზოგადოებრივი ცხოვრების რეზულტატები, კონკრეტული დამსახურებების შეფასება საზოგადოების მიერ (აღიარება ან სირცხვილი).
2) პასუხისმგებლობის ხასიათი საზოგადოების წინაშე (პროფესია, კარიერა, საზოგადოებრივი მდგომარეობა, ავტორიტეტი და სტატუსი).
3) დამოკიდებულება უფროსობასთან, თანამშრომლებთან, სახელმწიფო სტრუქტურებთან.
4) პირადი ძალაუფლება და მისი გამოყენება.
5) პატივმოყვარეობის გამოვლენა, მიზნისკენ მოძრაობის სტრატეგია, პრაქტიკული ცხოვრების ინტერესი.
6) დედა, სხვა ვარიანტით – საწინააღმდეგო სქესის მშობელი.

• სახლის I მესამედი: საკუთარი ძალისხმევით მიღწეული წარმატება. საზოგადოებრივი აღიარება, დიდება. საპატიო წოდება. ჯილდოები. მშობელი და მისი გავლენა პროფესიაზე და სოციალურ მდგომარეობაზე. მამათილი. სიმამრი. მეგობრების მტრები. მტრების მეგობრები. პირველი შვილის ავადმყოფობა. პირველი დის ან ძმის სიკვდილი. ოჯახური კერა. პროფესიონალური მოღვაწეობა ცხოვრების პირველ ნახევარში.
• სახლის II მესამედი: თამამდებობა. პროფესია და მასთან დაკავშირებული წარმატება. ნიჭიერება პროფესიაში. დაწესებულებანი. სახელმწიფო მსახურება. თანამშრომლები. ქვეშემრდომები. მოწაფეები და მიმდევრები. მტრების სახლები. მოკეთეების სახლები. სახლის მტრები. პროფესიონალური მოღვაწეობა ცხოვრების მეორე ნახევარში.
• სახლის III მესამედი: ხელოსნობა. ცოდნა. ძალების ხარისხი პროფესიისთვის. გონების ძალა. პირველი პროფესია. პროფესიული მოღვაწეობის საწყისი. პატიოსნება და ზნეობრიობა. პატივისცემა. პროფესიული მიღწევები ცხოვრების უკანასკნელ მესამედში.

XI სახლი
(მეგობრები, უნივერსალური ფასეულობანი, იმედები)

1) გეგმები, იმედები, ოცნებები, იდეალები, ცხოვრებით დაკმაყოფილების ხარისხი, წარმოდგენა ბედნიერებაზე.
2) ცხოვრებისეული გეგმებისა და ტენდენციების კორექციის შესაძლებლობანი.
3) რეფორმები და სახეცვლილებანი, დამოუკიდებელი ხედვები, ჭეშმარიტებისაკენ სწრაფვა, მსოფლიო კანონებითა და პრინციპებით ხელმძღვანელობა, ჰუმანიზმი.
4) არაფორმალური ჯგუფები, კავშირები და გაერთიანებები, რომლებიც შორეული მიზნებისაკენ სწრაფვაზე ეფუძნებიან.
5) მფარველი მეგობრები, კეთილისმოსურნენი, მეცენატები.
6) ადამიანის "ჭერი", "სახურავი" ("კრიშა").

• სახლის I მესამედი: პირადი მეგობრები. მფარველები. მეურვეები. მეცენატები. მრჩევლები. შემოსავლები პროტექციისა და მეგობრების დახმარებით. სოციალური ცხოვრება და რეაქცია საზოგადოებრივ პროცესებზე. არაფორმალური, სოციალური სანქციები, ერთ-ერთი მშობლის სიკვდილი. შვილების მეუღლეები. შვილების აშკარა მტრები. შვილების კამათი. დის ან ძმის ხანგრძლივი მოგაზურობა, ასევე მათი რელიგიურობა. გერები.
• სახლის II მესამედი: იმედები. სურვილები. აქციონერულ საზოგადოებასთან კავშირი. შემოსავალი საკუთარი ტანჯვის შედეგად. კავშირების ცხოვრების მეორე მესამედში.
• სახლის III მესამედი: იმედების, სურვილების, გეგმების, პროექტების ასრულება. სულიერი სახის იმედები და სურვილები ცხოვრების უკანასკნელ მესამედში. არამართვადი ექსტაორდინალური მოვლენები.

XII სახლი
(შეზღუდვა, განდგომა, განთავისუფლება)

1) ახალი საქმეებისა და პროგრამების მომზადებასთან დაკავშირებული სიტუაციები.
2) განთავისუფლება ძველისგან და უსარგებლოსაგან, განწმენდა, რელიგიური მოქმედებები.
3) საიდუმლო საქმეები (კონკრეტულად კი მხარდაჭერა, ინტრიგები, სიყვარული, მტრები).
4) თავისუფლების აღკვეთის ნებაყოფლობითი ან იძულებითი ადგილები.
5) გულმოწყალება, მსხვერპლთშეწირვითი მსახურება, წამებულობა.
6) თვითჩაღრმავება, ეზოთერული სწავლებანი.
7) უბედურება, განუკურნელი, ხანგრძლივი და ქრონიკული სნეულებანი.
8) ბედისწერისგან დაჩაგრული ადამიანები.
9) მიგრაცია (მეცხრე და მეოთხე სახლებთან ერთად)
10) ქვეცნობიერთან და ფსიქიკასთან დაკავშირებული დარღვევები და პრობლემები.

• სახლის I მესამედი: ნებაყოფლობითი თავისუფლების შეზღუდვა. ნაღველი. ტანჯვა. დანაკარგი. სიდედრი. დედამთილი. საიდუმლო მტრები და მათი ინტრიგები. დიდი ცხოველები. პარტნიორის ავადმყოფობა. შვილის სიკვდილი. მუშაობა რეჟიმულ ინსტიტუტებში, სანატორიუმებში, მონასტრებში.
• სახლის II მესამედი: იძულებითი თავისუფლების აღკვეთა. დანაშაულებრივი პროცესი. ციხე. საავადმყოფო. ინტერნატი. კონცლაგერი. გადასახლება და ემიგრაცია. ძარცვა. ყაჩაღობა. შური. თვითმკვლელობა.
• სახლის III მესამედი: ოკულტური მეცნიერებები. ბუნებისა და კოსმოსის საიდუმლოებების ძიებისთვის ნებაყოფლობითი განმარტოვება და საკუთარ თავში ჩაღრმავება. თვითშემეცნების ზრდა. სასიცოცხლო ტონუსის დაწევა.

No comments:

Post a Comment